Długotrwałe

Długotrwałe

W zeszłym tygodniu ukazał się mój artykuł „Dance of Death” (patrz Tydzień nr 42/2020), który był reakcją na nieprzekontowane wykorzystywanie kultury podczas epidemii dla problematycznych i krótkoterminowych korzyści.

Postanowiłem wysłać artykuł na prywatne adresy kilkukrotnych moich znajomych ze świata kultury, głównie z rejestracją lwowską. Zastanawiałem się, jak bardzo zareagują w taki czy inny sposób na tekst, który nie był łatwy do napisania. Kiedy powiedziałam żonie, o czym chcę pisać, krótko skomentowała: „Czy potrzebujesz jeszcze więcej wrogów?”.

Rozumiem, że mówię niepomocną prawdę, ale jeśli nie widzę, że ktoś chce mówić o tym publicznie, czuję, że może powinienem to zrobić: jako osoba, nie pominięta przez lokalną zależność, ale także świadomość, że tylko szczera i publiczna dyskusja na temat wyzwań, które rzuca nas rzeczywistość, może pomóc nam zrozumieć tę rzeczywistość i ostatecznie ją opanować.

Skoncentrowani na codziennej egzystencji, nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nasze życie jest pod wpływem niewidzialnej mocy wielkich idei i koncepcji światopoglądowych. Uważni obserwatorzy zmian cywilizacyjnych dostrzegają to i wreszcie wzywają do szczerych dyskusji, ponieważ bez nich nie zrozumiemy istoty przemian, które mają miejsce w świecie idei, ale przyjrzymy się tylko ich wynikom.

Koncentruje się na szczegółach, nie widzimy meta-union wymiar zmian. Dobrze zrozumiał to francuski historyk Fernan Brodel z XX wieku, który przy rozumowaniu historii ludzkości zaproponował formułę „longue durée”. Oznacza to szeroką perspektywę czasową, w której zachodą znaczące zmiany cywilizacyjne, kulturowe i religijne. W koncepcji metodologicznej Brodela dramatyczne wydarzenia społeczno-polityczne (wojny, katastrofy, epidemie) stanowią najliczniejszą warstwę historii, na głębszym poziomie są procesy gospodarcze (gospodarka, obroty kapitałowe), podczas gdy zmiany cywilizacyjne, kulturowe i religijne stanowią najgłębszy poziom, który jednocześnie jest nawet najważniejszy dla zrozumienia integralności historii. Brodel stwierdził to w następujący sposób: „W dłuższej perspektywie większość wydarzeń politycznych jest lodowata, a zatem nie zwracają uwagi, istotą historii jest rozwój idei i ich zamierzone wdrożenie”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back To Top